فسخ و انفساخ قرارداد بیمه بدنه- بیمه ایران

فسخ قرارداد:

مواردی که بیمه گر یا بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ نماید

فسخ از طرف بیمه گر:

 • در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد
 • در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.
 • چنانچه بیمه گذار سهوا از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.
 • موارد فسخ از طرف بیمه گذار
 • در صورتیکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود
 • در صورتیکه فعالیت بیمه گر به ره دلیل متوفق شود
 • تبصره : در صورتیکه بیمه گذا بنا به ددلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقی مانده حق بیمه را به بیمه گذار پرداخت می کند.
 • انفساخ قرارداد بیمه : در صورتیکه موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه نامه نیست از بین برود، بیمه نامه منفسخ می گردد.
 • نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه: چنانچه بیمه گذار یا بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ کنند باید مراتب را بطور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می شود و در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا انفساخ قرارداد بیمه، حق بیمه مدت اعتبار بیمه بصورت روز شمار محاسبه و باقی مانده به بیمه گذار مسترد می گردد.
  1. در صورتیکه ذینفع بیمه نامه شخص دیگری غیر از بیمه گذار باشد فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع می باشد. در صورت فسخ از طرف بیمه گر، مراتب باید علاوه بر بیمه گذار بطور کتبی به اطلاع ذینفع نیز رسانده شود.
 • انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده: در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحا قانونی، بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید. در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.
  1. چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وضوع حادثه ای باشد که بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچگونه مسئولیتی برای جبران خسارتهای وارده در مقابل مالک جدید نخوهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *