بیمه بدنه بیمه ایران مزایا و ویژگی های آن

بیمه بدنه چیست؟

یکی از انواع بیمه خودرو، بیمه بدنه می‌باشد که برای جبران خسارتهای که نمی توان از بیمه نامه ثالث استفاده کرد بکار میرود( مثل مواقعی که در تصادف مقصر حادثه هستید ) این بیمه نامه اجباری نیست اما لازم است. بیمه‌نامه بیمه بدنه با کارت طلایی که زمان خرید خودرو صفر معمولا ارائه می‌گردد تفاوت دارد. نکته قابل توجه این است که بیمه بدنه فقط مختص خودرو نیست بلکه موتور سیکلت کشتی و هواپیما نیز می‌تواند از خدمات بیمه بدنه استفاده کند.

چرا بیمه بدنه برای خودروها لازم است؟

در چند سال اخیر بروز تصادفات هزینه های سرسام آوری را متوجه صاحبان خودرو می‌نماید زیرا همانطور که می دانید بیمه شخص ثالث خسارات جانی و مالی وارد شده به سایر افراد را جبران می‌کند و زمانی که فرد مقصر حادثه باشد نمی‌تواند هیچگونه خسارتی از بیمه نامه ثالث دریافت کند، لذا حوادثی که در بیمه شخص ثالث قابل پرداخت نمی‌باشد با بیمه بدنه جبران می شوند از جمله:

 • در تصادفاتی که مقصر حادثه باشید نمی‌توانید از بیمه شخص ثالث برای اتومبیل خود استفاده کنید.
 • اگر اتومبیل شما سرقت شود یا دچار آتش سوزی یا سقوط و واژگون شود بیمه شخص ثالث جوابگو نخواهد بود.
 • اگر اتومبیل پارک شده و شخص با شما تصادف نماید اما از محل فرار کند و شما نمی‌دانید مقصر این حادثه چه کسی است نمی‌توانید از بیمه شخص ثالث استفاده نمایید.
 • اگر اتومبیل شما دچار بلایای طبیعی مثل سیل زلزله و … شود و یا لوازم نصب شده آن به سرقت برود نمی‌توانید از بیمه نامه ثالث استفاده نمایید.

اما همه موارد عنوان شده با بیمه بدنه قابل جبران است و راه حل منطقی برای پاسخ به آن می باشد.

خسارتهای تحت پوشش در بیمه بدنه

در بیمه بدنه ما دو نوع پوشش اصلی و پوششهای اضافی داریم که بنا بر درخواست بیمه گذار می‌توان علاوه بر پوششهای اضافی نیز ارائه گردد.

پوششهای اصلی بیمه بدنه

 • آتش سوزی صاعقه انفجار

  • خسارتهای که در اثر آتش‌سوزی صاعقه و انفجار به خودروی بیمه شده وارد شود.
 • سرقت کلی

  • اگر خودوی بیمه شده سرقت شود و یا در اثرسرقت یا حتی شروع آن خسارتی به خودرو و یا سایر لوازم جانبی آن وارد شود تحت پوشش قرار می‌گیرد.
 • واژگونی و سقوط خودرو

  • خسارتهای ناشی از واژگونی و سقوط خودروی بیمه شده وارد شود حتی اگر شما مقصر حادثه باشید.
 • برخورد خودرو با یک جسم ثاب و متحرک

  • خسارتهای که ناشی از برخورد خودروی بیمه شده با یک جسم ثابت و متحرک و یابرخورد اجسام دیگر به خودروی بیمه شده اتفاق بیفتد حتی اگر شما مقصر حادثه باشید.

پوششهای اضافی بیمه بدنه

جبران خسارتهای که ممکن است به هر دلیلی اتفاق بیافتد و جز پوششهای اصلی بیمه بدنه نباشد که عبارتند از:

 • پوشش شکست شیشه به تنهایی

  • شکست شیشه در اثر برخورد با جسم خارجی یا در اثر گرم و سرد شدن هوا که در بیشر خودروها اتفاق می‌افتد با داشتن این پوشش قابل جبران می‌باشد.
 • پوشش بلایا طبیعی

  • خسارتهای ناشی از سیل و زلزله و سایر بلایا طبیعی که به خودروی بیمه شده وارد می شود با این پوشش قابل جبران می باشد.پیشنهاد می شود این پوشش راحتما برای خودروی خود تهیه کنید زیرا با این پوشش حتی وزش بادهای شدید با سرعت به بالا نیز تحت پوشش قرار می گیرد.
 • پوشش سرقت لوازم و قطعات خودروی بیمه شده

  • از آنجایی که در سالهای اخیر سرقت لوازم خودرو (نظیر رینگ و لاستیک و..) افزایش یافته است، این پوشش حائز اهمیت است. البته در شرکت سهامی بیمه ایران این پوشش به 2 شکل سرقت در جای کلیه قطعات و سرقت در جای جزئی قطعات وجود دارد:
   • در شکل اول هر قطعه جانبی که از خودرو سرقت شود تحت پوشش قرار می‌گیرد
   • در شکل دوم فقط قطعاتی که به انتخاب بیمه گذار می‌باشد تحت پوشش است.
 • پاشیده شدن رنگ و اسید و مواد شیمیایی

  • رنگ بدنه خودرو ممکن است در اثر ریختن روغن ترمز و پاشیدن رنگ و مواد شیمیایی دیگر دچار آسیب شود که این پوشش خسارت ذکر شده را جوابگو خواهد بود.
 • پوشش کشیده شدن میخ روی بدنه خودرو

  • اگر خسارتی ناشی از کشیدن میخ و اشیای نوک تیز روی بدنه خودرو وارد شود با این پوشش قابل جبران خواهدبود، این پوشش فقط توسط شرکت سهامی ایران ارائه می‌گردد.
 • پوشش نوسانات قیمت

  • با توجه به نوسانات قیمتی که در سالهای اخیر در بازار خودروی کشور اتفاق افتاده است داشتن این پوشش از الزامات بیمه‌نامه است. این پوشش برای مواقعی مورد نیاز می‌شود که خسارت در زمانی اتفاق افتاده که ارزش خودروی بیمه شده نسبت به روزی که بیمه نامه صادر شده است افزایش می‌یابد.

قابل توجه است که اگر ارزش خودرو در زمان صدور از ارزش خودرو در روز خسارت کمتر باشد قاعده نسبی اعمال می گردد، لذا حصول این پوشش بسیار واجب است که بنا بر انتخاب بیمه گذار به 3 شکل تا 25 درصد ارزش خودرو ، 50 درصد ارزش خودرو و 100 درصد ارزش خودرو می باشد.

 • پوشش خارج از کشور یا ترانزیت

  • اگر سفر خارج از کشور دارید یا وسیله نقلیه شما به علت شکل کاربری به کشورهای خارجی می‌رود می‌توانید این پوشش را تهیه کنید تا خسارتهای خارج از مرزهای ایران تحت پوشش قرار گیرد خاطر نشان می‌شود در زمان بروز خسارت در خارج از کشور کلیه هزینه‌ها توسط بیمه گذار پرداخت می‌گردد و پس از مراجعت با تایید سفارت قابل جبران از طریق این پوشش خواهد بود.

خسارتهایی که تحت پوشش بیمه بدنه نمی‌باشد

بیمه نامه بدنه خودرو نیز مانند سایر رشته‌های بیمه‌ای دارای استثنائاتی می‌باشد که در شرایط عمومی بیمه‌نامه که به همراه اصل بیمه نامه ارائه می‌شود به بیمه گذار تحویل می‌گردد و عبارتند از:

 • خسارت ناشی از انفجارات هسته‌ایی.
 • خسارت‌هایی که در اثر جنگ و شورش و بلوا یا اعتصاب به خودرو وارد شود.
 • خسارات عمدی که توسط بیمه گذار ذینفع و یا خود راننده به خودرو وارد شود.
 • خسارتهایی که در اثر مصرف برخی از مواد روان‌گردان و مخدر و یا حتی از مشروبات الکلی اتفاق بیفتد.
 • خسارتهای که در حوادثی از قبیل فرار پلیس به خودرو وارد می‌شود مگر اینکه بیمه‌گذار آنها نگذشته باشد تعلق خواهد گرفت.

شرایط خرید و تخفیفات بیمه بدنه

 • برای اعضای هیات علمی دانشگاهها و ایثارگران بیمه بدنه با شرایط تخفیف دار ارائه می‌شود.
 • در صورت انعقاد قرارداد گروهی بسته به تعداد خودروهای آن سازمان یا شرکت بین 10 تا 20 درصد تخفیف گروهی اعطا خواهد گردید.
 • خودروهای با ارزش 1،000،000،000 به بالا 10 درصد و خودروهای با ارزش 2،000،000،000 ریال با 20 درصد تخفیف تعلق می‌گیرد.

همچنین بخوانید: پرداخت خسارت بیمه بدنه بیمه ایران

شرایط فسخ بیمه بدنه از طرف شرکت بیمه(بیمه گر)

در موارد زیر شرکت بیمه می تواند بیمه نامه بدنه را فسخ کند:

 • بیمه گذار حق بیمه و اقساط بیمه نامه را به موقع پرداخت ننماید.
 • در صورتیکه تشدید خطر اتفاق بیافتد مگر اینکه توافق خاصی بین طرفین انجام شده باشد.
 • اگر بیمه گذار عمدی و یا سهوی از اظهار مطلبی خودداری کند و به عبارت ساده تر اصل حسن نیت را رعایت نکند.
 • خسارتهای که در آن راننده بدون گواهینامه باشد و یا گواهینامه وی نامرتبط و یا باطل شده باشد در این مواقع خسارت قابل پرداخت نخواهد بود.
 • خسارتهای که ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه به خودروی دیگر باشد. مگر آنکه اصول و مقرارت ایمنی رعایت شده باشد.
 • خسارتهای که در اثر حمل تعداد مسافر و یا بار بیش از ظرفیت به خودرو وارد شود.

همچنین بخوانید: فسخ و انفساخ قرارداد بیمه بدنه- بیمه ایران

انتقال بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه خودرو به نام راننده و بیمه گذار می‌باشد و در صورتی که از آن استفاده نکند شامل تخفیف می‌شود این تخفیف در صورت فروش خودرو و تقاضای انتقال به خودروی جدید بیمه گذار یا خانواده درجه یک وی قابل انتقال می‌باشد.

تخفیفات بیمه بدنه خودرو

 • در صورت عدم خسارت در سال اول بیمه‌ای 25 درصد تخفیف عدم خسارت در سال دوم بیمه‌ای 35 درصد تخفیف و در سال سوم بیمه‌ای 45 درصد و در سال چهارم بیمه‌ای 60 درصد تخفیف عدم خسارت شامل بیمه بدنه خواهد شد.
 • 10 درصد تخفیف نقدی به بیمه نامه بدنه تعلق خواهد گرفت.
 • 25 درصد تخفیف صفر کیلومتر جهت خودروهای صفر که 3 ماه از تاریخ فاکتور فروش

فسخ بیمه نامه از طرف مشتری(بیمه گذار)

 • فعالیت شرکت بیمه متوقف شود.
 • ریسک و خطر بیمه شده کاهش یابد اما شرکت بیمه حاضر به تخفیف در بیمه نامه نشود.
 • در صورت فروش خودرو و درخواست بیمه گذار

قیمت خودرو:

با توجه به نوسان بازار خودرو در سالهای اخیر بهتر است مرجع مناسبی برای استعلام قیمت خودرو انتخاب نمایید که بهتر است این مهم را به کارشناس بازدید اولیه خودرو و در زمان صدور واگذار نمایید تا از خطای احتمالی جلوگیری شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نمایندگی بیمه ایران- خورشیدی کد 30130هدف ما در بیمه ایران این است که با بیمه گذاران خود در ارتباط باشیم تا در طول مدت، مشکلات احتمالی رفع شده و جنبه های مختلف موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

ارتباط با ما

ما هر روز با شما هستیم از صبح ساعت 7.30 تا عصر 16. در صورتی که خارج از این ساعات به مشاوره یا کمک ما احتیاج داشتید می توانید با ما تماس بگیرید.