روش پرداخت اقساط بیمه عمر از دستگاه خودپرداز (ATM) بانک تجارت با کلیه کارتهای عضو شتاب

پرداخت اقساط بیمه عمر از دستگاه خودپرداز(ATM) بانک تجارت

روش پرداخت اقساط بیمه عمر از دستگاه خودپرداز (ATM) بانک تجارت با کلیه کارتهای عضو شتاب بیمه ایران جهت تسریع در انجام کار مشتریان خود در یک طرح مشترک با بانک تجارت امکان پرداخت اقساط بیمه عمر از طریق خودپردازهای این بانک را نموده است . از این رو دارندگان کارتهای عضو شتاب بجز کارتهای […]