معرفی بیمه شخص ثالث و کاربرد آن

بیمه شخص ثالث بیمه ایران

تعریف بیمه شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث دچار خسارت جانی یا مالی شود به استثنای راننده که سبب حادثه را شخص ثالث می‌گویند. تمام دارندگان وسایل نقلیه اعم از این که اشخاصی حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسیله نقلیه خود را در برابر خسارت جانی و مالی که بر اثر حوادث […]