نرخنامه بیمه شخص ثالث بیمه ایران سال ۱۳۹۶

بیمه ایران نمایندگی خورشیدی کد 30130

نرخنامه بیمه شخص ثالث بیمه ایران سال ۱۳۹۶ دانلود نرخنامه بیمه شخص ثالث ۱۳۹۶ حداکثر تعهدات مالی: ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال گروه یک : پراید، پیکان، رنو و … حداکثر تعهدات جانی و سرنشین: ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال گروه ۲: تیبا، انواع پژوها، آردی و… برای خودروهای با بیش از ۱۵ سال کارکرد به ازای هر سال ۲% و […]

دستورالعمل اجرایی بخشنامه چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه برای بیمه های عمر و پس انداز

۱- کلمات و عبارات این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل کاربرد دارد: بیمه های  عمر و پس انداز: منظور از بیمه های عمر و پس انداز کلیه بیمه های عمر مختلط پس انداز به شرط حیات و بیمه عمر تامین خطر فوت از قبیل : عمر و پس انداز، عمر و سرمایه گذاری، تامین آتیه […]