بیمه بدنه بیمه ایران مزایا و ویژگی های آن

شرایط بیمه بدنه

بیمه بدنه چیست؟ یکی از انواع بیمه خودرو، بیمه بدنه می‌باشد که برای جبران خسارتهای که نمی توان از بیمه نامه ثالث استفاده کرد بکار میرود( مثل مواقعی که در تصادف مقصر حادثه هستید ) این بیمه نامه اجباری نیست اما لازم است. بیمه‌نامه بیمه بدنه با کارت طلایی که زمان خرید خودرو صفر معمولا […]

شرایط پرداخت حق بیمه در تصادف خودروهای لوکس

در چند سال اخیر شاهد رشد چشم‌گیرخرید خودروهای لوکس چینی، ژاپنی، اروپایی و … در کشور بودیم و مشکلاتی که بر اثر تصادفات برای صاحبان خودروهای لوکس و رانندگان دیگر به وجود آماده است از این رو شما به عنوان مالک یک خودرو باید شرایط و قوانین بیمه‌ای مرتبط با این خودروها را بدانید و […]

معرفی بیمه شخص ثالث و کاربرد آن

بیمه شخص ثالث بیمه ایران

تعریف بیمه شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث دچار خسارت جانی یا مالی شود به استثنای راننده که سبب حادثه را شخص ثالث می‌گویند. تمام دارندگان وسایل نقلیه اعم از این که اشخاصی حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسیله نقلیه خود را در برابر خسارت جانی و مالی که بر اثر حوادث […]

پرداخت خسارت بیمه بدنه بیمه ایران

بیمه بدنه اتومبیل چیست؟

پرداخت خسارت بیمه بدنه بیمه ایران نحوه تعیین و پرداخت خسارت خسارت کلی موضوع بیمه موقعی به کلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل ۶۰ روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و توعویض قسمتهای خسارت دیده آن با […]

فسخ و انفساخ قرارداد بیمه بدنه- بیمه ایران

فسخ و انفساخ قرارداد بیمه بدنه- بیمه ایران فسخ قرارداد: مواردی که بیمه گر یا بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ نماید فسخ از طرف بیمه گر: در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد. چنانچه بیمه […]

تعهدات و وظایف بیمه گر در بیمه بدنه بیمه ایران

وظایف و تعهدات بیمه گر در بیمه بدنه بیمه ایران رعایت اصل حد اعلای حسن نیست: بیمه گذار مکلف است پرسشهای کتبی بیمه گر را با دقت و صداقت به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه گذار در پاسخ به پرسشهای بیمه گر عمدا از اظهار مطلب خودداری و یا اظهار خلاف واقع نماید به […]

خسارتهای غیر قابل جبران در بیمه بدنه اتومبیل بیمه ایران

اهم شرایط بیمه نامه و وظایف بیمه گذار یا راننده

خسارات غیر قابل جبران در بیمه بدنه اتومبیل بیمه ایران در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود خسارتهای ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای خسارتهایی که عمدا توسط بیمه گذار، ذینفع یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می […]

خسارتهای مستثنی شده در بیمه بدنه اتومبیل بیمه ایران

خسارتهای مستثنی شده در بیمه بدنه اتومبیل

خسارتهای مستثنی شده در بیمه بدنه اتومبیل بیمه ایران خسارتهای زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد. خسارتهای ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان خسارتهایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیلرانی یا آزمایش سرعت به آن وارد […]

بیمه بدنه اتومبیل چیست؟

بیمه بدنه اتومبیل چیست؟

بیمه بدنه اتومبیل چیست؟ خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه (خودرو) به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه (خودرو) و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید موجب بروز خسارت شود […]